Vagidonna® – lokal behandling av torra slemhinnor i underlivet

 • Miljömedvetet val – mindre avfall
 • Återanvändbar applikator

 

Vaginala symtom beror ofta på östrogenbrist3

En kvinnas liv består av många faser. Åldern för med sig styrka, vishet och mod, men tyvärr också obehagliga besvär – ofta orsakade av östrogenbrist:

 • Samlagssmärtor
 • Klåda, torrhet och sår i slemhinnorna
 • Sveda, ömhet
 • Ökad risk för urinvägsinfektioner och urininkontinens

 

Med övergångsåldern avses den tidsperiod då äggstockarnas funktion långsamt avtar tills menstruationen upphör. Hos de flesta inleds övergångsåldern vid 45–55 års ålder.

 

Ung kvinna: tjock, frisk slemhinna, hög östrogennivå
Ung kvinna: tjock, frisk slemhinna, hög östrogennivå
Menopausal kvinna: tunn, torr slemhinna, låg östrogennivå
Menopausal kvinna: tunn, torr slemhinna, låg östrogennivå

 

Vagidonna – det miljömedvetna valet med mindre avfall

När klimakteriesymtomen, ofta orsakade av östrogenbrist, försämrar din dagliga livskvalitet är det dags att göra något åt dem. Vagidonna är en lokalbehandling som stärker slemhinnorna i underlivet samt återställer slemhinnornas elasticitet och förmåga att skydda sig mot bakterieinfektioner.1

Vagidonna-vaginaltablett innehåller samma östrogen (estradiol) som produceras naturligt i kvinnans äggstockar innan övergångsåldern1

Vagidonna-vaginaltablett behandlar underlivssymtomen lokalt.

Vagidonna-vaginaltablett receptfritt på apoteket

Du som vet att du upplever vaginal torrhet orsakad av övergångsåldern kan köpa Vagidonna receptfritt på apoteket. Om du är osäker på om dina symtom beror på klimakteriet eller om Vagidonna är lämplig för dig bör du rådfråga en läkare

 • Är du över 45 år?
 • Känns slemhinnorna i underlivet torrare än förr?
 • Känns slemhinnorna i underlivet mer ömma än förr?
 • Har du upplevt ömhet, smärta eller sveda i underlivet, särskilt efter samlag?
 • Har du upplevt ömhet, sveda eller en brännande känsla i underlivet, t.ex. när du joggar eller cyklar?
 • Upplever du att du behöver kissa oftare än förr?
 • Har du haft fler urinvägsinfektioner än förr?
 • Upplever du att det ibland är svårare att hålla tätt eller lider du av urinläckage?
 • Upplever du sveda eller en brännande känsla i underlivet när du kissar?
 • Har du upplevt plötsliga värmevallningar?

Du fick 0/10 JA-svar.

Ju fler gånger du svarade ja, desto större är sannolikheten att dina symtom beror på östrogenbrist orsakad av övergångsåldern. Prata med din läkare för att utreda om en lokal östrogenbehandling för underlivet kunde hjälpa dig.

Frågorna utarbetades i samarbete med gynekolog Pauliina Tuomikoski.
Källa Medicinsk bok Duodecim: Torkning av slemhinnor i slidan, 25.9.2019, Tiitinen Aila. Artikel-ID: dlk00118 (020.034).

Vagidonna-vaginaltabletter är enkla att använda

Vagidonna-vaginaltabletter förs in i vaginan med hjälp av den medföljande applikatorn. Till skillnad från andra liknande produkter har Vagidonna en återanvändbar, mjukt rundad applikator som tvättas noggrant efter varje användning.

Miljömedvetet val – mindre avfall.
Återanvändbar, mjukt rundad applikator.

Vagidonna® - Återanvändbar applikator

Vagidonna-vaginaltabletter – initialdos och dosering

Behandlingen kan påbörjas valfri dag.

Initialdos: En vaginaltablett dagligen i två veckor. Därefter en vaginaltablett två gånger i veckan.

Vaginaltabletten förs in i vaginan med hjälp av applikatorn. Vaginaltabletten FÅR EJ INTAS genom munnen. Rengör applikatorn efter varje användning med mild tvål och varmt vatten. Detaljerade instruktioner finns i bipacksedeln.

 

Se på instruktionsvideo

 

Vilka biverkningar kan Vagidonna-vaginaltabletter ha?

Vagidonna-vaginaltablett behandlar underlivssymtomen lokalt.

Alla läkemedel, inklusive Vagidonna, kan dock orsaka biverkningar för en del kvinnor. De vanligaste rapporterade biverkningarna (hos upp till 1 av 10) är huvudvärk, magsmärta, vaginal obehagskänsla eller blödning.

 • Kvinna cykling
 • Mormor dansar
 • Kvinna rodd

Vem kan och vem bör inte använda Vagidonna-vaginaltabletter?

Vagidonna är lämplig för kvinnor som har lokala vaginala symtom orsakade av övergångsåldern, såsom vaginal atrofi, torrhet, sveda och ömhet. Om symtomen inte beror på övergångsåldern bör du rådfråga apotekspersonalen eller läkaren om andra lämpliga produkter. Symtom bör alltid behandlas!

Vagidonna är inte lämplig för dig som har haft eller misstänks ha bröstcancer eller östrogenberoende cancerformer (t.ex. endometriecancer) eller om du har eller har haft venösa blodproppar eller levercancer och dina levervärden inte har normaliserats efter detta. Produkten ska heller inte användas om du har en obehandlad förtjockning av livmoderslemhinnan, outredd underlivsblödning, blodkoagulationsstörningar eller porfyri.1

I avsnitt 2 i bipacksedeln kan du läsa mer om varningar och försiktighetsåtgärder.

Köp Vagidonna hos oss:

Apotek Hjärtat

Apoteks Gruppen

Kronans Apotek

Apotea

Lloyds apotek

Vanliga frågor om Vagidonna-vaginaltabletter

När du har påbörjat en behandling med Vagidonna bör du göra en läkarundersökning minst en gång om året. Prata med din läkare om för- och nackdelarna med en fortsatt behandling. Din läkare gör sedan en bedömning om hur länge du ska använda produkten.

Till skillnad från andra liknande produkter som använder engångsapplikatorer innehåller Vagidonna-förpackningen en återanvändbar, mjukt rundad applikator. Vi har valt en återanvändbar applikator för att minska mängden avfall och ta hänsyn till miljön. Tvätta applikatorn noga efter varje användning.

Om applikatorn går sönder, eller om du tappar bort den, så ta med hela förpackningen (trasig applikator inkl. blisterkartan) till apoteket så kan du få en ny förpackning. En applikator är tänkt att användas till en förpackning, dvs. 18 eller 24 gånger beroende på förpackningsstorleken. Därefter kan applikatorn sorteras som restavfall.

Rengör applikatorn direkt efter varje användning enligt följande:

 • Lossa kolven från applikatorn. Rengör båda delarna, röret och kolven, med mild tvål och skölj med varmt vatten i ungefär 5 sekunder. Skölj rörets inre och yttre yta.
 • Skaka av vattnet och låt delarna torka på ett rent underlag, till exempel på hushållspapper.
 • När delarna har torkat kan du trycka fast kolven i röret igen inför nästa användning. Förvara applikatorn på en ren plats, till exempel i förpackningen.

Vagidonna kan användas tillsammans med andra hormonersättningsprodukter.

Du kan, vid behov, även använda andra fuktgivande produkter utan hormoner. Använd gärna glidmedel vid samlag. Vagidonna interagerar vanligtvis inte med andra läkemedel, men rådgör vid behov med din läkare om produktens lämplighet.

Ja, östrogenprodukter för lokalbehandling kan minska urinvägsinfektioner hos kvinnor i övergångsåldern. Östrogenprodukter kan även hjälpa mot urinläckage.

Vagidonna säljs receptfritt på apotek. (Apoteksgruppen, Apotea, Apotek Hjärtat, Lloyds och Kronans Apotek).

Du kan också beställa Vagidonna online här.